Usługi

Kancelaria nasza świadczy usługi prawne w szerokim zakresie, nie tylko dla przedsiębiorców. Proponujemy usługi prawne m.in. w zakresie:

Prawo gospodarcze i rejestracje w krajowym rejestrze sądowym:
- zakładanie i rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń;
- sporządzanie umów i statutów spółek;
- zmiany i rejestracja zmian danych podmiotów w krajowym rejestrze sądowym;
- sporządzanie umów w obrocie gospodarczym i prywatnym;
- odzyskiwanie należności od dłużników w drodze negocjacji oraz postępowań sądowych i egzekucyjnych;
- reprezentowanie podmiotów w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych;

Prawo cywilne (sprawy cywilne Warszawa):
- prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań, w tym reprezentacja przed sądami;
- sprawy spadkowe;
- sprawy rodzinne, rozwody
- sporządzanie umów;

Prawo administracyjne i podatkowe (sprawy podatkowe Warszawa):
- reprezentacja klienta przed organami państwowymi i administracyjnym;
- sporządzanie odwołań od decyzji, pismi wniosków;
- prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi;
- pomoc prawna w sprawach o wydanie koncesji i licencji na prowadzenie działalności gospodarczej

Prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego (sprawy karne Warszawa).

Porady przez internet
Oferujemy państwu możliwość uzyskania porad prawnych oraz projektów pism, umów i innych dokumentów on-line. Jeżeli chcieliby państwo skorzystać z takiej usługi, prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną opisu stanu faktycznego oraz skanów dokumentów na adres olczyk@adwokatwarszawa.eu. Po zapoznaniu się z tymi informacjami wyślemy Państwu wycenę usługi. Biorąc pod uwagę, iż usługa będzie wykonywana za pośrednictwem sieci, wycena ta będzie niższa, aniżeli przy tradycyjnej obsłudze prawnej.