O naszej kancelarii

page2_pic1

Kancelaria nasza reprezentuje klientów w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, sądami i urzędami.
Oferuje pomoc prawną na każdym etapie toczącego się postępowania.

Specjalizujemy się w postępowaniach podatkowych i przed sądami administracyjnymi, w sprawach cywilnych, w tym sprawach o zapłatę.

Prowadzimy także sprawy karne oraz rodzinne.

Przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego.

Przygotowujemy opinie prawne i wydajemy ekspertyzy.

Osobom fizycznym oferujemy szeroko pojętą pomoc prawną w sprawach spadkowych, rozwiązywania spraw cywilnych, mieszkaniowych, karnych.Istnieje także możliwość uzyskania porad, projektów umów, pozwów, pism procesowych i innych za pośrednictwem internetu. Szczegóły w zakładce porady on-line

Chcielibyśmy podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze oraz innymi przepisami, wszelkie informacje uzyskane od klienta przez adwokata są objęte tajemnicą adwokacką. Żadna z informacji, jakie Państwo nam powierzą, nie zostanie ujawniona bez państwa zgody.

Zapraszamy do naszej kancelarii w Warszawie.

Oferta

1
Prawo gospodarcze i rejestracje w krajowym rejestrze sądowym
2
Prawo cywilne
3
Prawo administracyjne i podatkowe.
4
Prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego – wykonawczego.